Drewnianiy kościół św. Stanisława

W Barcicach, leżących trzy kilometry od Somianki znajduje się jedna z najbardziej malowniczych, drewnianych XVIII-wiecznych świątyń wybudowanych na Mazowszu.  

Budynek posiada prezbiterium skierowane na wschód. Od północy została dobudowana  do niego zakrystia, a od południa skarbczyk, natomiast przy nawie znajdują się dwie kruchty - główna od zachodu i boczna od północy. Został on wzniesiony w konstrukcji zrębowej, którą z zewnątrz oszalowano, a w późniejszych czasach dodatkowo wzmocniono ozdobnymi lisicami, mającymi zapobiegać rozsuwaniu się belek na boki.

Po wejściu do środka świątyni zobaczyć możemy trójnawowe wnętrze, rozdzielone dwiema parami ozdobnie profilowanych słupów. Nad nawą główną i prezbiterium znajduje się sklepienie kolebkowe o łuku koszowym, natomiast w niższych nawach bocznych zachowały się stropy płaskie.

Ołtarz główny wykonany jest w stylu barokowym i  pochodzi z lat 1795-1877. W jego polu środkowym umieszczony jest obraz "Matka Boża Niepokalanie Poczęta". Został on namalowany pod koniec XVII w. dla ołtarza ówczesnej kaplicy w Somiance, a do Barcic trafił na początku XIX stulecia. Jest on zasuwany obrazem św. Stanisława biskupa, pochodzącym z końca XVIII w. Dwa ołtarze boczne pochodzą z ok. 1640 r. W polu środkowym ołtarza prawego umieszczony jest obraz "Św. Józef z Dzieciątkiem".

 

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską za środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego Zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

europejski fundusz rybacki po ryby 2007-2013

Copyright © 2014-2021 jezioro24.pl. Realizacja: CREATIVE-IT, Pozycjonowanie stron: SeoBusiness.pl