Grodzisko Barbarka

Miejsce jest idealne na chwilę refleksji dotyczącej naszej historii. Przebywając tu, dostaje się szansę na bliższe poznanie przodków miasta i ogólnego zarysu jego powstania. Dodatkowym atutem może być krajobraz rozciągający się z grodziska: widok Narwi i Bugu łączących się przed naszymi oczami staje się zwieńczeniem „powrotu” do przeszłości i zastanowienia, jaką rolę odegrały w rozwoju miasta te wody.

 

W tym miejscu, na samym brzegu rzeki, stromym i wysokim, rozpoczęła się historia miasta, mająca swój początek w XI wieku. W drugiej połowie XIX wieku na Barbarce mgr Barbara Zawadzka-Antosik przeprowadziła badania, na podstawie których stwierdzono rozwój trzech faz osadnictwa wczesnośredniowiecznego oraz działalności rozwojowej grodziska na przełomie wieków późniejszych: XIV–XVII. W czasie prac badawczych znaleziono fragmenty ceramiki, kości zwierzęcych oraz dużą ilość zabytków archeologicznych, dających szerszą perspektywę w poznaniu minionego świata. Odkryto również cmentarzysko oraz fundamenty XVII-wiecznej kaplicy pw. św. Barbary. Odsłonięto również groby, z których większość należała do małych dzieci. Niezwykłym znaleziskiem okazało się gliniane naczynie, w którym umieszczony został pięciomiesięczny płód z XV wieku. Ówcześni mieszkańcy zajmowali się uprawą roli, rybołówstwem, tkactwem i rogowiarstwem. W tamtych czasach okoliczne wody były ważnymi szlakami handlowymi, co wpłynęło na rozwój grodu związany z jego położeniem.

 

Na miejscu znajduje się tablica informacyjna, na której możemy znaleźć wiele interesujących informacji. Dodatkowym sposobem na poszerzenie naszej wyobraźni jest makieta ówczesnego grodu. Dzięki położeniu miasta wzmianki o Serocku jako ważnej osadzie można znaleźć już we wczesnych pisanych źródłach, np. w dokumencie wydanym przez Zygmunta III Wazę, który nadał w 1616 roku serockiemu plebanowi miejsce zwane wtedy Ogrodziskiem w zamian za ufundowanie kaplicy św. Barbary. Wszystko to udowadnia jak ważną rolę odgrywał Serock w tamtych czasach.

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską za środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego Zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

europejski fundusz rybacki po ryby 2007-2013

Copyright © 2014-2021 jezioro24.pl. Realizacja: CREATIVE-IT, Pozycjonowanie stron: SeoBusiness.pl