Kapliczki i krzyże przydrożne

Wędrując po gminie i parafii Dąbrówka napotkamy liczne kapliczki i krzyże przydrożne. Spotkać je można w Chajętach, Kuligowie, Józefowie, Karpinie, Małopolu, Trojanach Wszeborach, Dąbrówce i pozostałych miejscowościach. Niektóre z nich przetrwały 100, a nawet 200 lat. Ocaliła je pobożność ludu, tradycja i wartość zabytkowa. Stoją one  pomiędzy wsiami, na rozstajach dróg, miedzach i polankach leśnych.

 

Są świadectwem nie tylko pobożności, ale i wydarzeń historycznych. To dziełami miejscowych budowniczych i artystów ludowych.Możemy zobaczyć na ich inskrypcje informujące o rodzinnych radościach,smutkach. Zawierają one również podziękowania fundatorów za doznane łaski oraz ich prosby o obronę przed chorobą, błogosławieństwo i odwrócenie klęsk.


Najciekawszym zabytkiem z tego zespołu jest słupowa kapliczka św. Jana Nepomucena w Chajętach.
Posadowiony na okrągłym postumencie w formie prawie dwumetrowej murowanej otynkowanej kolumnie, niedaleko dworu - z fundacji dworskiej Józefa Wojciecha Czarnowskiego.. Kapliczka datowana jest  na I poł. XIX w.

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską za środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego Zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

europejski fundusz rybacki po ryby 2007-2013

Copyright © 2014-2021 jezioro24.pl. Realizacja: CREATIVE-IT, Pozycjonowanie stron: SeoBusiness.pl