Pałac Krasińskich

Zegrze to miasto które kojarzone jest z Pałacem Krasińskich. Jego historia sięga pierwszej połowy XIX w. Obiekt ten wzniósł właściciel Zegrza – hrabia Stanisław Krasiński. Po jego śmierci pałac odziedziczyła córka Jadwiga, która w roku 1862 wyszła za mąż za Macieja Radziwiłła wnosząc w posagu posiadłości zegrzyńskie.

 

Około roku 1894 pałac w Zegrzu został wyremontowany i zaadoptowany na letnią rezydencję generał-gubernatorów warszawskich. Prawdopodobnie z tamtego okresu pochodzą dobrze zachowane płytki terakotowe znajdujące się na ganku pałacu. Od sierpnia 1915 r. do listopada 1918 r. pałac znajdował się w rękach okupacyjnych władz niemieckich. Po odzyskaniu niepodległości na dowódcę twierdzy został wyznaczony Olgierd Pożerski, który prawdopodobnie korzystał z pałacu.

 

W latach 1919-1939, gdy Zegrze było miejscem stacjonowania ośrodków kształcenia wojskowych kadr łączności, w pałacu zamieszkiwali ich komendanci. Teren parku wokół pałacu był ogólnie dostępny i często odwiedzany przez żołnierzy szkolących się w ośrodku. W latach II wojny światowej teren Zegrza znajdował się pod okupacją. To właśnie wtedy pałac został częściowo uszkodzony. Odremontowany po roku 1948, pozostał we władaniu wojska. Obecnie zaś od kilkudziesięciu lat jest w nim ośrodek wypoczynkowy Polskiej Agencji Prasowej.

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską za środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego Zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

europejski fundusz rybacki po ryby 2007-2013

Copyright © 2014-2021 jezioro24.pl. Realizacja: CREATIVE-IT, Pozycjonowanie stron: SeoBusiness.pl