Powiatowe Forum Organizacji Edukacyjnych

Fundacja NOVA 19 czerwca 2015 r. w Serocku zorganizowała Powiatowe Forum Organizacji Edukacyjnych eduNGO. Projekt o nazwie " Mazowiecka Sieć Edukacyjna " realizowany jest przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Fundację Civis Polonus z Warszawy.

Celem nadrzędnym Powiatowego Forum było zbudowanie i poszerzenie współpracy między eduNGO a lokalnymi władzami samorządowymi powiatu legionowskiego. Dodatkowo Forum zakłada stworzenie warunków i uwzględnienia oferty edukacyjnej eduNGO w powiatowych planach oświatowych.

Gospodarzem pikniku był Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Starostwo Powiatowe w Legionowie. Patronat nad imprezą objął Starosta Jan Grabiec zaś Gazeta Powiatowa z Legionowa pełniła funkcje opiekuna medialnego.

Fundacja NOVA jako powiatowy koordynator tego projektu zaprosiła organizację eduNGO i przedstawicieli powiatowych jednostek samorządu terytorialnego ( JST ) .

W spotkaniu uczestniczyli :

Z zaproszonych władz samorządowych najliczniej reprezentowane było Starostwo Powiatowe w Legionowie , Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Urząd Gminy w Jabłonnej.

Starostwo Powiatowe reprezentował Jerzy Zaborowski Członek Zarządu, Tomasz Lisowski Kierownik Referatu Edukacji , Monika Kosewska i Marta Żmijewska z Wydziału Promocji i Spraw Obywatelskich .

Urząd Miasta i Gminy w Serocku reprezentował Józef Zając Z-ca Burmistrza , Alicja Melion Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Anna Socha Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej oraz liczni dyrektorzy i nauczyciele miejscowych placówek edukacyjnych z terenu działania gminy.

Poza rozmowami i spotkaniami całość miała bogatą oprawę artystyczna. Spotkanie prowadziła Anna Kutkowska, która z Grupą Teatralną REMIZA wielokrotnie umilała czas występami taneczno wokalnymi. Bardzo ciepło publiczność przyjmowała występy Sandry Kowalskiej trenerki fitness i nauczycielki tańca Zumba. Wspólnie bawiła sie zgromadzona młodzież i dzieci. Indywidualnie swój występ taneczno-muzyczny przygotował zespół Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego z Serocka. Na zakończenie pikniku wystąpił Zespół NEFES z Krymu. Dzieci przyjechały na zaproszenie Fundacji Krym i pozostają pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Serocka. Zespół od dwóch lat tańczy oryginalne tańce tatarskie. Wdzięk i sprawność tancerzy została wielokrotnie nagradzana brawami. Za nagłośnienie i akustykę odpowiadała Firma BlackOutStudio z Warszawy.

Za opiekę medyczną odpowiadało niezawodne Centrum Medyczne Goldenmed z Serocka a nad bezpieczeństwem czuwała OSP z Serocka. Namiotu estradowego użyczyła nam społecznie firma TURBONAMIOTY. Poczęstunek przygotowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BARBARA Kuchnia Polska z Serocka.

Formuła spotkania miała na celu przedstawienie oferty edukacyjnej i wzajemnym poznaniu się z przedstawicielami JST. Chodziło o stworzenie płaszczyzny dla wspólnych działań i określenia wspólnej polityki przy tworzeniu powiatowych planów oświatowych.

Piknik Edukacyjny stworzył możliwość i warunki do dialogu z władzami Starostwa. Organizacje edu NGO wzajemnie mogą uczyć się od siebie i działać w partnerstwie. Dzięki temu możemy stworzyć blok porozumienia i wpisać się na stałe do kalendarza spotkań na oświatowej mapie powiatu.

Z przeprowadzonej rozmowy z Jerzym Zaborowskim Członkiem Zarządu Starostwa Powiatowego z Legionowa oraz z Tomaszem Lisowskim Kierownikiem Referatu Edukacji można sądzić , że jest właściwy czas i miejsce na wspólną debatę. Uważam że ten głos pomoże włączyć sie organizacjom eduNGO w nurt powiatowej edukacji.

 

Roman Wiśniewski

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską za środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego Zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

europejski fundusz rybacki po ryby 2007-2013

Copyright © 2014-2021 jezioro24.pl. Realizacja: CREATIVE-IT, Pozycjonowanie stron: SeoBusiness.pl